פוטנציאל , הפרש פוטנציאלים תרגיל 1

פוטנציאל , הפרש פוטנציאלים תרגיל 1

רמת הקושי נמוכה , זמן לפתרון התרגיל 15 דקות

○ פוטנציאל
○ הפרש פוטנציאלים


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  פוטנציאל , הפרש פוטנציאלים