מעגלים חשמליים תרגיל 1

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון  התרגיל  20  דקות

○ מעגלים חשמליים


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  מעגלים חשמליים