תנועת מטענים בשדה מגנטי וחשמלי תרגיל 1

תנועת מטענים בשדה מגנטי וחשמלי תרגיל 1

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 15 דקות

○ מטען בשדה מגנטי


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  תנועת מטענים בשדות מגנטי וחשמלי