שדה חשמלי תרגיל 1

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 15 דקות

○ שדה חשמלי
○ עוצמת שדה חשמלי


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  שדה חשמלי , עוצמת שדה חשמלי