מכניקה כבידה תרגיל 1

רמת הקושה בינונית פלוס , זמן לפתרון התרגיל 25 דקות

○ כבידה
○ גרביטציה