קינמטיקה חד מימדית תרגיל 1

קינמטיקה חד מימדית תרגיל 1

רמת הקושי בינונית פלוס , זמן לפתרון התרגיל 25 דקות

○ תנועה
○ קינמטיקה


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  מכניקה  ›  קינמטיקה חד מימדית