מכניקה כבידה תרגיל 5

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 20 דקות

○ מכניקה
○ כבידה
○ גרביטציה