התנגשות , תנע , חוק שימור התנע

מכניקה התנגשות

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 20 דקות

○ התנגשות
○ תנע
○ חוק שימור התנע