וידאו

   סרטונים בערוץ  YOUTUBE  של ויינברג אלכס

 

 מבוא - כלים מתמטיים  בפיזיקה 

  כלים  מתמטיים  בפיזיקה -  נושא  "  זוויות " 
✅  כלים  מתמטיים  בפיזיקה -  נושא  "  טריגו " 
  כלים  מתמטיים  בפיזיקה -  נושא  "  פרופורציה, ערכים פרופורציוניים "
  כלים  מתמטיים  בפיזיקה -  נושא  "  גרף ,  קנה מידה  "
  כלים  מתמטיים  בפיזיקה -  נושא  "  סקלרים, ווקטורים "

מכניקה 
 
חשמל ומגנטיות
 
  כא"מ מושרה    
  תרגיל מבגרות 1983 בנושא כא"מ מושרה                                        
  חוק לנץ                                                    


הדרכת מורים
 
  גלוונומטר טנגנטי                                                     

 
יופי של תרגיל 

  חידה " צינור "                                   
  חידה " דלי  "                                                                 
  חידה " חייזר "                                           
  חידה  " 2 מוטות  "                                             
  חידה " מטבעות "                                
  ניסוי שרשרת