קיבולת חשמלית תרגיל 1

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 20 דקות

○ קיבולת חשמלית
○ קבל


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  קיבולת חשמלית