דינמיקה , כוחות , חוקי ניוטון , ניוטון

דינמיקה

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 15 דקות

○ דינמיקה
○ כוחות
○ חוקי ניוטון
○ ניוטון