לקראת תחרויות , כיתה יא` , שאלה 20

רמת הקושי גבוהה, זמן לפתרון התרגיל 5 דקות
○ תחרויות
○ תחרות
○ אולימפיאדה