מעגלים חשמליים תרגיל 5

רמת הקושי בינונית , זמן  לפתרון  התרגיל 15  דקות

○ מעגלים חשמליים


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  מעגלים חשמליים