זרם חשמלי, התנגדות, חוק אום תרגיל 2

רמת הקושי בינונית, זמן לפתרון התרגיל 20 דקות.

○ זרם חשמלי
○ התנגדות


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  זרם חשמלי , התנגדות , חוק אוהם