חשמל חוק קולון תרגיל 2

רמת הקושי בינונית , זמן לפתרון התרגיל 20 דקות

○ חוק קולון


תרגילי פיזיקה (תיכון)  ›  חשמל  ›  חוק קולון